> Manufacturers > E - J > Eaton Cutler-Hammer > Motor Controls > XT IEC Motor Starters > XT STARTER 3P 150A FRAME G

Eaton Cutler-Hammer Motor Controls XT IEC Motor Starters XT STARTER 3P 150A FRAME G
1
XTAE150G00A035 - Eaton XTAE150G00A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 100-120V50/60H

XTAE150G00A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 100-120V50/60H

undefined
XTAE150G00A050 - Eaton XTAE150G00A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 100-120V50/60H

XTAE150G00A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 100-120V50/60H

undefined
XTAE150G00A070 - Eaton XTAE150G00A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 100-120V50/60H

XTAE150G00A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 100-120V50/60H

undefined
XTAE150G00A100 - Eaton XTAE150G00A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 100-120V50/60H

XTAE150G00A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 100-120V50/60H

undefined
XTAE150G00A125 - Eaton XTAE150G00A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 100-120V50/60H

XTAE150G00A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 100-120V50/60H

undefined
XTAE150G00A150 - Eaton XTAE150G00A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 100-120V50/60H

XTAE150G00A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 100-120V50/60H

undefined
XTAE150G00A175 - Eaton XTAE150G00A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil

XTAE150G00A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil

undefined
XTAE150G00AD175 - Eaton XTAE150G00AD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110-130VDC Coil

XTAE150G00AD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110-130VDC Coil

undefined
XTAE150G00B035 - Eaton XTAE150G00B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 190-240V50/60Hz

XTAE150G00B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 190-240V50/60Hz

undefined
XTAE150G00B050 - Eaton XTAE150G00B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 190-240V50/60Hz

XTAE150G00B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 190-240V50/60Hz

undefined
XTAE150G00B070 - Eaton XTAE150G00B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 190-240V50/60Hz

XTAE150G00B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 190-240V50/60Hz

undefined
XTAE150G00B100 - Eaton XTAE150G00B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 190-240V50/60Hz

XTAE150G00B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 190-240V50/60Hz

undefined
XTAE150G00B125 - Eaton XTAE150G00B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 190-240V50/60Hz

XTAE150G00B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 190-240V50/60Hz

undefined
XTAE150G00B150 - Eaton XTAE150G00B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 190-240V50/60Hz

XTAE150G00B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 190-240V50/60Hz

undefined
XTAE150G00B175 - Eaton XTAE150G00B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 220/50 240/60 Coil

XTAE150G00B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 220/50 240/60 Coil

undefined
XTAE150G00BD175 - Eaton XTAE150G00BD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 200-240VDC Coil

XTAE150G00BD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 200-240VDC Coil

undefined
XTAE150G00C175 - Eaton XTAE150G00C175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 415/50 480/60 Coil

XTAE150G00C175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 415/50 480/60 Coil

undefined
XTAE150G00L175 - Eaton XTAE150G00L175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 380/50 440/60 Coil

XTAE150G00L175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 380/50 440/60 Coil

undefined
XTAE150G00T035 - Eaton XTAE150G00T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24V 50/60Hz

XTAE150G00T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24V 50/60Hz

undefined
XTAE150G00T050 - Eaton XTAE150G00T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24V 50/60Hz

XTAE150G00T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24V 50/60Hz

undefined
XTAE150G00T070 - Eaton XTAE150G00T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24V 50/60Hz

XTAE150G00T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24V 50/60Hz

undefined
XTAE150G00T100 - Eaton XTAE150G00T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24V 50/60Hz

XTAE150G00T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24V 50/60Hz

undefined
XTAE150G00T125 - Eaton XTAE150G00T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24V 50/60Hz

XTAE150G00T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24V 50/60Hz

undefined
XTAE150G00T150 - Eaton XTAE150G00T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24V 50/60Hz

XTAE150G00T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24V 50/60Hz

undefined
XTAE150G00T175 - Eaton XTAE150G00T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24/50 24/60 Coil

XTAE150G00T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24/50 24/60 Coil

undefined
XTAE150G00TD035 - Eaton XTAE150G00TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24-27VDC

XTAE150G00TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24-27VDC

undefined
XTAE150G00TD050 - Eaton XTAE150G00TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24-27VDC

XTAE150G00TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24-27VDC

undefined
XTAE150G00TD070 - Eaton XTAE150G00TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24-27VDC

XTAE150G00TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24-27VDC

undefined
XTAE150G00TD100 - Eaton XTAE150G00TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24-27VDC

XTAE150G00TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24-27VDC

undefined
XTAE150G00TD125 - Eaton XTAE150G00TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24-27VDC

XTAE150G00TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24-27VDC

undefined
XTAE150G00TD150 - Eaton XTAE150G00TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24-27VDC

XTAE150G00TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24-27VDC

undefined
XTAE150G00TD175 - Eaton XTAE150G00TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24-27VDC Coil

XTAE150G00TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24-27VDC Coil

undefined
XTAE150G00W175 - Eaton XTAE150G00W175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 42/50 48/60 Coil

XTAE150G00W175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 42/50 48/60 Coil

undefined
XTAE150G00WD175 - Eaton XTAE150G00WD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 48-60VDC Coil

XTAE150G00WD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 48-60VDC Coil

undefined
XTAE150G11A035 - Eaton XTAE150G11A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 110/50 120/60 Coil w/ NO

XTAE150G11A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 110/50 120/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150G11A050 - Eaton XTAE150G11A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 110/50 120/60 Coil w/ NO

XTAE150G11A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 110/50 120/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150G11A070 - Eaton XTAE150G11A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 110/50 120/60 Coil w/ NO

XTAE150G11A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 110/50 120/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150G11A100 - Eaton XTAE150G11A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 110/50 120/60 Coil w/ N

XTAE150G11A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 110/50 120/60 Coil w/ N

undefined
XTAE150G11A125 - Eaton XTAE150G11A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 110/50 120/60 Coil w/ N

XTAE150G11A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 110/50 120/60 Coil w/ N

undefined
XTAE150G11A150 - Eaton XTAE150G11A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 110/50 120/60 Coil w/

XTAE150G11A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 110/50 120/60 Coil w/

undefined
XTAE150G11A175 - Eaton XTAE150G11A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil w/

XTAE150G11A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil w/

undefined
XTAE150GS1A035 - Eaton XTAE150GS1A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 110/50 120/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 110/50 120/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1A050 - Eaton XTAE150GS1A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 110/50 120/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 110/50 120/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1A070 - Eaton XTAE150GS1A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 110/50 120/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 110/50 120/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1A100 - Eaton XTAE150GS1A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 110/50 120/60 Coil w/ N

XTAE150GS1A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 110/50 120/60 Coil w/ N

undefined
XTAE150GS1A125 - Eaton XTAE150GS1A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 110/50 120/60 Coil w/ N

XTAE150GS1A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 110/50 120/60 Coil w/ N

undefined
XTAE150GS1A150 - Eaton XTAE150GS1A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 110/50 120/60 Coil w/

XTAE150GS1A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 110/50 120/60 Coil w/

undefined
XTAE150GS1A175 - Eaton XTAE150GS1A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil w/

XTAE150GS1A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil w/

undefined
XTAE150GS1B035 - Eaton XTAE150GS1B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 220/50 240/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 220/50 240/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1B050 - Eaton XTAE150GS1B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 220/50 240/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 220/50 240/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1B070 - Eaton XTAE150GS1B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 220/50 240/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 220/50 240/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1B100 - Eaton XTAE150GS1B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 220/50 240/60 Coil w/ N

XTAE150GS1B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 220/50 240/60 Coil w/ N

undefined
XTAE150GS1B125 - Eaton XTAE150GS1B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 220/50 240/60 Coil w/ N

XTAE150GS1B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 220/50 240/60 Coil w/ N

undefined
XTAE150GS1B150 - Eaton XTAE150GS1B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 220/50 240/60 Coil w/

XTAE150GS1B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 220/50 240/60 Coil w/

undefined
XTAE150GS1B175 - Eaton XTAE150GS1B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 220/50 240/60 Coil w/

XTAE150GS1B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 220/50 240/60 Coil w/

undefined
XTAE150GS1C125 - Eaton XTAE150GS1C125 - Eaton Cutler-Hammer, STR 3P FVNR 150A FRAME G 95-125A 110/50 480/60 COIL NO-NC

XTAE150GS1C125 - Eaton Cutler-Hammer, STR 3P FVNR 150A FRAME G 95-125A 110/50 480/60 COIL NO-NC

undefined
XTAE150GS1T035 - Eaton XTAE150GS1T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24/50 24/60 Coil w/ NO-N

XTAE150GS1T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24/50 24/60 Coil w/ NO-N

undefined
XTAE150GS1T050 - Eaton XTAE150GS1T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24/50 24/60 Coil w/ NO-N

XTAE150GS1T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24/50 24/60 Coil w/ NO-N

undefined
XTAE150GS1T070 - Eaton XTAE150GS1T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24/50 24/60 Coil w/ NO-N

XTAE150GS1T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24/50 24/60 Coil w/ NO-N

undefined
XTAE150GS1T100 - Eaton XTAE150GS1T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24/50 24/60 Coil w/ NO-

XTAE150GS1T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24/50 24/60 Coil w/ NO-

undefined
XTAE150GS1T125 - Eaton XTAE150GS1T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24/50 24/60 Coil w/ NO-

XTAE150GS1T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24/50 24/60 Coil w/ NO-

undefined
XTAE150GS1T150 - Eaton XTAE150GS1T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24/50 24/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24/50 24/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1T175 - Eaton XTAE150GS1T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24/50 24/60 Coil w/ NO

XTAE150GS1T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24/50 24/60 Coil w/ NO

undefined
XTAE150GS1TD035 - Eaton XTAE150GS1TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24-27VDC Coil w/ NO-NC S

XTAE150GS1TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 25-35A 24-27VDC Coil w/ NO-NC S

undefined
XTAE150GS1TD050 - Eaton XTAE150GS1TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24-27VDC Coil w/ NO-NC S

XTAE150GS1TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 35-50A 24-27VDC Coil w/ NO-NC S

undefined
XTAE150GS1TD070 - Eaton XTAE150GS1TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24-27VDC Coil w/ NO-NC S

XTAE150GS1TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 50-70A 24-27VDC Coil w/ NO-NC S

undefined
XTAE150GS1TD100 - Eaton XTAE150GS1TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

XTAE150GS1TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 70-100A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

undefined
XTAE150GS1TD125 - Eaton XTAE150GS1TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

XTAE150GS1TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 95-125A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

undefined
XTAE150GS1TD150 - Eaton XTAE150GS1TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

XTAE150GS1TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 120-150A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

undefined
XTAE150GS1TD175 - Eaton XTAE150GS1TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

XTAE150GS1TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 150A Frame G 145-175A 24-27VDC Coil w/ NO-NC

undefined
   
 
1

Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for applications all over the world. Including non-reversing and reversing contactors and starters as well as overload relays and accessories, XT brings IEC Power Control to a whole new level.

The spacesaving and easy-to-install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications from 7-2000A. Enclosed control options include metallic and non-metallic enclosures with circuit breakers or North American or European fuses.

Features and Benefits

Feature: AC and DC devices with the same dimensions achieved with an electronically controlled coil system.
Benefit: Space savings, reduced engineering design time.

Feature: Reduced sealing power consumption for DC contactors due to an electronic coil controller that uses less power.
Benefit: With sealing wattage as low as 0.5W, XT contactors reduce power consumption and generate less heat. This results in lower cooling requirements, the ability to mount more contactors/starters per cabinet and an extended life on pilot devices that carry control signals (pushbuttons, relays, PLC outputs, etc.).

Feature: Integrated suppressors in DC controlled contactors from 7-1000A.
Benefit: Offers reductions in total logistics and inventory costs by limiting the number of products ordered and stocked. Increased installation and maintenance efficiency, as wiring is not required.

Feature: Wide range of DC coil control voltages.
Benefit: IEC and UL standards require that contactors energize from 85 - 110% of the nominal control voltage. XT contactors are designed with an expanded control voltage range as wide as 70 - 120%. This allows them to operate reliably through fluctuations in control voltages.

Feature: Twin terminals with separate sockets in contactors up to 400A.
Benefit: Offers installation and application flexibility when using different size wires. The improved integrity of the connections reduces cabling faults.