Walker Industrial: Home > Manufacturers > E - J > Eaton Cutler-Hammer > Motor Controls > XT IEC Motor Starters > XT STARTER 3P 170A FRAME G

Eaton Cutler-Hammer Motor Controls XT IEC Motor Starters XT STARTER 3P 170A FRAME G
Sort By:
1
XTAE170G00A035 - Eaton XTAE170G00A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 110/50 120/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00A050 - Eaton XTAE170G00A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 110/50 120/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00A070 - Eaton XTAE170G00A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 110/50 120/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00A100 - Eaton XTAE170G00A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 110/50 120/60 Coil

Price: $948.09
XTAE170G00A125 - Eaton XTAE170G00A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 110/50 120/60 Coil

Price: $1,035.87
XTAE170G00A150 - Eaton XTAE170G00A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 110/50 120/60 Coil

Price: $1,035.87
XTAE170G00A175 - Eaton XTAE170G00A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil

XTAE170G00A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 110/50 120/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00AD035 - Eaton XTAE170G00AD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 110-130VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00AD050 - Eaton XTAE170G00AD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 110-130VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00AD070 - Eaton XTAE170G00AD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 110-130VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00AD100 - Eaton XTAE170G00AD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 110-130VDC Coil

Price: $1,202.20
XTAE170G00AD125 - Eaton XTAE170G00AD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 110-130VDC Coil

Price: $1,295.06
XTAE170G00AD150 - Eaton XTAE170G00AD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 110-130VDC Coil

Price: $1,295.06
XTAE170G00AD175 - Eaton XTAE170G00AD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 110-130VDC Coil

XTAE170G00AD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 110-130VDC Coil

Price: $1,325.10
XTAE170G00B035 - Eaton XTAE170G00B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 220/50 240/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00B050 - Eaton XTAE170G00B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 220/50 240/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00B070 - Eaton XTAE170G00B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 220/50 240/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00B100 - Eaton XTAE170G00B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 220/50 240/60 Coil

Price: $948.09
XTAE170G00B125 - Eaton XTAE170G00B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 220/50 240/60 Coil

Price: $1,035.87
XTAE170G00B150 - Eaton XTAE170G00B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 220/50 240/60 Coil

Price: $1,035.87
XTAE170G00B175 - Eaton XTAE170G00B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 220/50 240/60 Coil

XTAE170G00B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 220/50 240/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00BD035 - Eaton XTAE170G00BD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 200-240VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00BD050 - Eaton XTAE170G00BD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 200-240VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00BD070 - Eaton XTAE170G00BD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 200-240VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00BD100 - Eaton XTAE170G00BD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 200-240VDC Coil

Price: $1,202.20
XTAE170G00BD125 - Eaton XTAE170G00BD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 200-240VDC Coil

Price: $1,295.06
XTAE170G00BD150 - Eaton XTAE170G00BD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 200-240VDC Coil

Price: $1,295.06
XTAE170G00BD175 - Eaton XTAE170G00BD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 200-240VDC Coil

XTAE170G00BD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 200-240VDC Coil

Price: $1,325.10
XTAE170G00C035 - Eaton XTAE170G00C035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00C050 - Eaton XTAE170G00C050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00C070 - Eaton XTAE170G00C070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00C100 - Eaton XTAE170G00C100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,041.41
XTAE170G00C125 - Eaton XTAE170G00C125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,137.97
XTAE170G00C150 - Eaton XTAE170G00C150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,137.97
XTAE170G00C175 - Eaton XTAE170G00C175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 415/50 480/60 Coil

XTAE170G00C175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 415/50 480/60 Coil

Price: $1,168.93
XTAE170G00L035 - Eaton XTAE170G00L035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00L050 - Eaton XTAE170G00L050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00L070 - Eaton XTAE170G00L070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00L100 - Eaton XTAE170G00L100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,041.41
XTAE170G00L125 - Eaton XTAE170G00L125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,137.97
XTAE170G00L150 - Eaton XTAE170G00L150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,137.97
XTAE170G00L175 - Eaton XTAE170G00L175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 380/50 440/60 Coil

XTAE170G00L175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 380/50 440/60 Coil

Price: $1,168.93
XTAE170G00T035 - Eaton XTAE170G00T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 24/50 24/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00T050 - Eaton XTAE170G00T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 24/50 24/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00T070 - Eaton XTAE170G00T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 24/50 24/60 Coil

Price: $971.64
XTAE170G00T100 - Eaton XTAE170G00T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 24/50 24/60 Coil

Price: $948.09
XTAE170G00T125 - Eaton XTAE170G00T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 24/50 24/60 Coil

Price: $1,035.87
XTAE170G00T150 - Eaton XTAE170G00T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 24/50 24/60 Coil

Price: $1,035.87
XTAE170G00T175 - Eaton XTAE170G00T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 24/50 24/60 Coil

XTAE170G00T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 24/50 24/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00TD035 - Eaton XTAE170G00TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 24-27VDC Coil

Price: $1,144.44
XTAE170G00TD050 - Eaton XTAE170G00TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 24-27VDC Coil

Price: $1,144.44
XTAE170G00TD070 - Eaton XTAE170G00TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 24-27VDC Coil

Price: $1,144.44
XTAE170G00TD100 - Eaton XTAE170G00TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 24-27VDC Coil

Price: $1,117.19
XTAE170G00TD125 - Eaton XTAE170G00TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 24-27VDC Coil

Price: $1,206.36
XTAE170G00TD150 - Eaton XTAE170G00TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 24-27VDC Coil

Price: $1,206.36
XTAE170G00TD175 - Eaton XTAE170G00TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 24-27VDC Coil

XTAE170G00TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 24-27VDC Coil

Price: $1,237.31
XTAE170G00W035 - Eaton XTAE170G00W035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00W050 - Eaton XTAE170G00W050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00W070 - Eaton XTAE170G00W070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,067.29
XTAE170G00W100 - Eaton XTAE170G00W100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,041.41
XTAE170G00W125 - Eaton XTAE170G00W125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,137.97
XTAE170G00W150 - Eaton XTAE170G00W150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,137.97
XTAE170G00W175 - Eaton XTAE170G00W175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 42/50 48/60 Coil

XTAE170G00W175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 42/50 48/60 Coil

Price: $1,168.93
XTAE170G00WD035 - Eaton XTAE170G00WD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A 48-60VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00WD050 - Eaton XTAE170G00WD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A 48-60VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00WD070 - Eaton XTAE170G00WD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A 48-60VDC Coil

Price: $1,233.16
XTAE170G00WD100 - Eaton XTAE170G00WD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A 48-60VDC Coil

Price: $1,202.20
XTAE170G00WD125 - Eaton XTAE170G00WD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A 48-60VDC Coil

Price: $1,295.06
XTAE170G00WD150 - Eaton XTAE170G00WD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A 48-60VDC Coil

Price: $1,295.06
XTAE170G00WD175 - Eaton XTAE170G00WD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 48-60VDC Coil

XTAE170G00WD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A 48-60VDC Coil

Price: $1,325.10
XTAE170G11A035 - Eaton XTAE170G11A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $992.44
XTAE170G11A050 - Eaton XTAE170G11A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $992.44
XTAE170G11A070 - Eaton XTAE170G11A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $992.44
XTAE170G11A100 - Eaton XTAE170G11A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $967.49
XTAE170G11A125 - Eaton XTAE170G11A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,056.66
XTAE170G11A150 - Eaton XTAE170G11A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 120-150A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 120-150A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,056.66
XTAE170G11A175 - Eaton XTAE170G11A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 145-175A Top NO-NC 110/50 120/60

XTAE170G11A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 145-175A Top NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,087.16
XTAE170GS1A035 - Eaton XTAE170GS1A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1A050 - Eaton XTAE170GS1A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1A070 - Eaton XTAE170GS1A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1A100 - Eaton XTAE170GS1A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 70-100A Side 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 70-100A Side 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $984.59
XTAE170GS1A125 - Eaton XTAE170GS1A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 95-125A Side 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 95-125A Side 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $1,073.29
XTAE170GS1A150 - Eaton XTAE170GS1A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 120-150A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 120-150A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,073.29
XTAE170GS1A175 - Eaton XTAE170GS1A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 145-175A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE170GS1A175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 145-175A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $1,104.24
XTAE170GS1B035 - Eaton XTAE170GS1B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1B050 - Eaton XTAE170GS1B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1B070 - Eaton XTAE170GS1B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1B100 - Eaton XTAE170GS1B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 70-100A Side 1NO-1NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 70-100A Side 1NO-1NC 220/50 240/60

Price: $984.59
XTAE170GS1B125 - Eaton XTAE170GS1B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 95-125A Side 1NO-1NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 95-125A Side 1NO-1NC 220/50 240/60

Price: $1,073.29
XTAE170GS1B150 - Eaton XTAE170GS1B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 120-150A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 120-150A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $1,073.29
XTAE170GS1B175 - Eaton XTAE170GS1B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 145-175A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE170GS1B175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A FR G 145-175A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $1,104.24
XTAE170GS1T035 - Eaton XTAE170GS1T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1T050 - Eaton XTAE170GS1T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1T070 - Eaton XTAE170GS1T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $1,008.61
XTAE170GS1T100 - Eaton XTAE170GS1T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A Side NO-NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A Side NO-NC 24/50 24/60

Price: $984.59
XTAE170GS1T125 - Eaton XTAE170GS1T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A Side NO-NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A Side NO-NC 24/50 24/60

Price: $1,073.29
XTAE170GS1T150 - Eaton XTAE170GS1T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A Side NO-NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A Side NO-NC 24/50 24/60

Price: $1,073.29
XTAE170GS1T175 - Eaton XTAE170GS1T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A Side NO-NC 24/50 24/60

XTAE170GS1T175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A Side NO-NC 24/50 24/60

Price: $1,104.24
XTAE170GS1TD035 - Eaton XTAE170GS1TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD035 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 25-35A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,181.86
XTAE170GS1TD050 - Eaton XTAE170GS1TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD050 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 35-50A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,181.86
XTAE170GS1TD070 - Eaton XTAE170GS1TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD070 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 50-70A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,181.86
XTAE170GS1TD100 - Eaton XTAE170GS1TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD100 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 70-100A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,155.07
XTAE170GS1TD125 - Eaton XTAE170GS1TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD125 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 95-125A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,243.33
XTAE170GS1TD150 - Eaton XTAE170GS1TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD150 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 120-150A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,243.33
XTAE170GS1TD175 - Eaton XTAE170GS1TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE170GS1TD175 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 170A Frame G 145-175A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $1,274.27
   
 
1

Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for applications all over the world. Including non-reversing and reversing contactors and starters as well as overload relays and accessories, XT brings IEC Power Control to a whole new level.

The spacesaving and easy-to-install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications from 7-2000A. Enclosed control options include metallic and non-metallic enclosures with circuit breakers or North American or European fuses.

Features and Benefits

Feature: AC and DC devices with the same dimensions achieved with an electronically controlled coil system.
Benefit: Space savings, reduced engineering design time.

Feature: Reduced sealing power consumption for DC contactors due to an electronic coil controller that uses less power.
Benefit: With sealing wattage as low as 0.5W, XT contactors reduce power consumption and generate less heat. This results in lower cooling requirements, the ability to mount more contactors/starters per cabinet and an extended life on pilot devices that carry control signals (pushbuttons, relays, PLC outputs, etc.).

Feature: Integrated suppressors in DC controlled contactors from 7-1000A.
Benefit: Offers reductions in total logistics and inventory costs by limiting the number of products ordered and stocked. Increased installation and maintenance efficiency, as wiring is not required.

Feature: Wide range of DC coil control voltages.
Benefit: IEC and UL standards require that contactors energize from 85 - 110% of the nominal control voltage. XT contactors are designed with an expanded control voltage range as wide as 70 - 120%. This allows them to operate reliably through fluctuations in control voltages.

Feature: Twin terminals with separate sockets in contactors up to 400A.
Benefit: Offers installation and application flexibility when using different size wires. The improved integrity of the connections reduces cabling faults.