Walker Industrial: Home > Manufacturers > E - J > Eaton Cutler-Hammer > Motor Controls > XT IEC Motor Starters > XT STARTER 3P 18A FRAME C

Eaton Cutler-Hammer Motor Controls XT IEC Motor Starters XT STARTER 3P 18A FRAME C
Sort By:
1 2 3
XTAE018C01A001 - Eaton XTAE018C01A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 110/50 120/60

XTAE018C01A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A004 - Eaton XTAE018C01A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 110/50 120/60

XTAE018C01A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A006 - Eaton XTAE018C01A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 110/50 120/60

XTAE018C01A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A010 - Eaton XTAE018C01A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 110/50 120/60

XTAE018C01A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A016 - Eaton XTAE018C01A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 110/50 120/60

XTAE018C01A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A024 - Eaton XTAE018C01A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 110/50 120/60

XTAE018C01A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A1P6 - Eaton XTAE018C01A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 110/50 120/60

XTAE018C01A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01A2P4 - Eaton XTAE018C01A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 110/50 120/60

XTAE018C01A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01AD001 - Eaton XTAE018C01AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 110-130VDC

XTAE018C01AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD004 - Eaton XTAE018C01AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 110-130VDC

XTAE018C01AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD006 - Eaton XTAE018C01AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 110-130VDC

XTAE018C01AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD010 - Eaton XTAE018C01AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 110-130VDC

XTAE018C01AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD016 - Eaton XTAE018C01AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 110-130VDC

XTAE018C01AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD024 - Eaton XTAE018C01AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 110-130VDC

XTAE018C01AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD1P6 - Eaton XTAE018C01AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 110-130VDC

XTAE018C01AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AD2P4 - Eaton XTAE018C01AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 110-130VDC

XTAE018C01AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01ADP16 - Eaton XTAE018C01ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 110-130VDC

XTAE018C01ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01ADP24 - Eaton XTAE018C01ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 110-130VDC

XTAE018C01ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01ADP40 - Eaton XTAE018C01ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 110-130VDC

XTAE018C01ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01ADP60 - Eaton XTAE018C01ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 110-130VDC

XTAE018C01ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C01AP16 - Eaton XTAE018C01AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 110/50 120/60

XTAE018C01AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01AP24 - Eaton XTAE018C01AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 110/50 120/60

XTAE018C01AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01AP40 - Eaton XTAE018C01AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 110/50 120/60

XTAE018C01AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01AP60 - Eaton XTAE018C01AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 110/50 120/60

XTAE018C01AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C01B001 - Eaton XTAE018C01B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 220/50 240/60

XTAE018C01B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B004 - Eaton XTAE018C01B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 220/50 240/60

XTAE018C01B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B006 - Eaton XTAE018C01B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 220/50 240/60

XTAE018C01B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B010 - Eaton XTAE018C01B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 220/50 240/60

XTAE018C01B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B016 - Eaton XTAE018C01B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 220/50 240/60

XTAE018C01B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B024 - Eaton XTAE018C01B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 220/50 240/60

XTAE018C01B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B1P6 - Eaton XTAE018C01B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 220/50 240/60

XTAE018C01B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01B2P4 - Eaton XTAE018C01B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 220/50 240/60

XTAE018C01B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01BD001 - Eaton XTAE018C01BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 200-240VDC

XTAE018C01BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD004 - Eaton XTAE018C01BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 200-240VDC

XTAE018C01BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD006 - Eaton XTAE018C01BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 200-240VDC

XTAE018C01BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD010 - Eaton XTAE018C01BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 200-240VDC

XTAE018C01BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD016 - Eaton XTAE018C01BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 200-240VDC

XTAE018C01BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD024 - Eaton XTAE018C01BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 200-240VDC

XTAE018C01BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD1P6 - Eaton XTAE018C01BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 200-240VDC

XTAE018C01BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BD2P4 - Eaton XTAE018C01BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 200-240VDC

XTAE018C01BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BDP16 - Eaton XTAE018C01BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 200-240VDC

XTAE018C01BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BDP24 - Eaton XTAE018C01BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 200-240VDC

XTAE018C01BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BDP40 - Eaton XTAE018C01BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 200-240VDC

XTAE018C01BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BDP60 - Eaton XTAE018C01BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 200-240VDC

XTAE018C01BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C01BP16 - Eaton XTAE018C01BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 220/50 240/60

XTAE018C01BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01BP24 - Eaton XTAE018C01BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 220/50 240/60

XTAE018C01BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01BP40 - Eaton XTAE018C01BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 220/50 240/60

XTAE018C01BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01BP60 - Eaton XTAE018C01BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 220/50 240/60

XTAE018C01BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C01C001 - Eaton XTAE018C01C001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 415/50 480/60

XTAE018C01C001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C004 - Eaton XTAE018C01C004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 415/50 480/60

XTAE018C01C004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C006 - Eaton XTAE018C01C006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 415/50 480/60

XTAE018C01C006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C010 - Eaton XTAE018C01C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 415/50 480/60

XTAE018C01C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C016 - Eaton XTAE018C01C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 415/50 480/60

XTAE018C01C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C024 - Eaton XTAE018C01C024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 415/50 480/60

XTAE018C01C024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C1P6 - Eaton XTAE018C01C1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 415/50 480/60

XTAE018C01C1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01C2P4 - Eaton XTAE018C01C2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 415/50 480/60

XTAE018C01C2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01CP16 - Eaton XTAE018C01CP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 415/50 480/60

XTAE018C01CP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01CP24 - Eaton XTAE018C01CP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 415/50 480/60

XTAE018C01CP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01CP40 - Eaton XTAE018C01CP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 415/50 480/60

XTAE018C01CP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01CP60 - Eaton XTAE018C01CP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 415/50 480/60

XTAE018C01CP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 415/50 480/60

Price: $199.14
XTAE018C01D001 - Eaton XTAE018C01D001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 550/50 600/60

XTAE018C01D001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D004 - Eaton XTAE018C01D004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 550/50 600/60

XTAE018C01D004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D006 - Eaton XTAE018C01D006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 550/50 600/60

XTAE018C01D006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D010 - Eaton XTAE018C01D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 550/50 600/60

XTAE018C01D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D016 - Eaton XTAE018C01D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 550/50 600/60

XTAE018C01D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D024 - Eaton XTAE018C01D024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 550/50 600/60

XTAE018C01D024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D1P6 - Eaton XTAE018C01D1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 550/50 600/60

XTAE018C01D1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01D2P4 - Eaton XTAE018C01D2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 550/50 600/60

XTAE018C01D2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01DP16 - Eaton XTAE018C01DP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 550/50 600/60

XTAE018C01DP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01DP24 - Eaton XTAE018C01DP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 550/50 600/60

XTAE018C01DP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01DP40 - Eaton XTAE018C01DP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 550/50 600/60

XTAE018C01DP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01DP60 - Eaton XTAE018C01DP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 550/50 600/60

XTAE018C01DP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 550/50 600/60

Price: $199.14
XTAE018C01E001 - Eaton XTAE018C01E001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 208/60

XTAE018C01E001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E004 - Eaton XTAE018C01E004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 208/60

XTAE018C01E004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E006 - Eaton XTAE018C01E006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 208/60

XTAE018C01E006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E010 - Eaton XTAE018C01E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 208/60

XTAE018C01E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E016 - Eaton XTAE018C01E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 208/60

XTAE018C01E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E024 - Eaton XTAE018C01E024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 208/60

XTAE018C01E024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E1P6 - Eaton XTAE018C01E1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 208/60

XTAE018C01E1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01E2P4 - Eaton XTAE018C01E2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 208/60

XTAE018C01E2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01EP16 - Eaton XTAE018C01EP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 208/60

XTAE018C01EP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01EP24 - Eaton XTAE018C01EP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 208/60

XTAE018C01EP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01EP40 - Eaton XTAE018C01EP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 208/60

XTAE018C01EP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01EP60 - Eaton XTAE018C01EP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 208/60

XTAE018C01EP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 208/60

Price: $199.14
XTAE018C01F001 - Eaton XTAE018C01F001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 230/50

XTAE018C01F001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F004 - Eaton XTAE018C01F004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 230/50

XTAE018C01F004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F006 - Eaton XTAE018C01F006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 230/50

XTAE018C01F006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F010 - Eaton XTAE018C01F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 230/50

XTAE018C01F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F016 - Eaton XTAE018C01F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 230/50

XTAE018C01F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F024 - Eaton XTAE018C01F024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 230/50

XTAE018C01F024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F1P6 - Eaton XTAE018C01F1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 230/50

XTAE018C01F1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01F2P4 - Eaton XTAE018C01F2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 230/50

XTAE018C01F2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01FP16 - Eaton XTAE018C01FP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 230/50

XTAE018C01FP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01FP24 - Eaton XTAE018C01FP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 230/50

XTAE018C01FP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01FP40 - Eaton XTAE018C01FP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 230/50

XTAE018C01FP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01FP60 - Eaton XTAE018C01FP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 230/50

XTAE018C01FP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 230/50

Price: $187.13
XTAE018C01G001 - Eaton XTAE018C01G001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 190/50 220/60

XTAE018C01G001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G004 - Eaton XTAE018C01G004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 190/50 220/60

XTAE018C01G004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G006 - Eaton XTAE018C01G006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 190/50 220/60

XTAE018C01G006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G010 - Eaton XTAE018C01G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 190/50 220/60

XTAE018C01G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G016 - Eaton XTAE018C01G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 190/50 220/60

XTAE018C01G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G024 - Eaton XTAE018C01G024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 190/50 220/60

XTAE018C01G024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G1P6 - Eaton XTAE018C01G1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 190/50 220/60

XTAE018C01G1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01G2P4 - Eaton XTAE018C01G2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 190/50 220/60

XTAE018C01G2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01GP16 - Eaton XTAE018C01GP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 190/50 220/60

XTAE018C01GP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01GP24 - Eaton XTAE018C01GP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 190/50 220/60

XTAE018C01GP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01GP40 - Eaton XTAE018C01GP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 190/50 220/60

XTAE018C01GP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01GP60 - Eaton XTAE018C01GP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 190/50 220/60

XTAE018C01GP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 190/50 220/60

Price: $199.14
XTAE018C01H001 - Eaton XTAE018C01H001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 240/50 277/60

XTAE018C01H001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H004 - Eaton XTAE018C01H004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 240/50 277/60

XTAE018C01H004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H006 - Eaton XTAE018C01H006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 240/50 277/60

XTAE018C01H006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H010 - Eaton XTAE018C01H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 240/50 277/60

XTAE018C01H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H016 - Eaton XTAE018C01H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 240/50 277/60

XTAE018C01H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H024 - Eaton XTAE018C01H024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 240/50 277/60

XTAE018C01H024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H1P6 - Eaton XTAE018C01H1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 240/50 277/60

XTAE018C01H1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01H2P4 - Eaton XTAE018C01H2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 240/50 277/60

XTAE018C01H2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01HP16 - Eaton XTAE018C01HP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 240/50 277/60

XTAE018C01HP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01HP24 - Eaton XTAE018C01HP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 240/50 277/60

XTAE018C01HP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01HP40 - Eaton XTAE018C01HP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 240/50 277/60

XTAE018C01HP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01HP60 - Eaton XTAE018C01HP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 240/50 277/60

XTAE018C01HP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 240/50 277/60

Price: $199.14
XTAE018C01L001 - Eaton XTAE018C01L001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 380/50 440/60

XTAE018C01L001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L004 - Eaton XTAE018C01L004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 380/50 440/60

XTAE018C01L004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L006 - Eaton XTAE018C01L006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 380/50 440/60

XTAE018C01L006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L010 - Eaton XTAE018C01L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 380/50 440/60

XTAE018C01L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L016 - Eaton XTAE018C01L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 380/50 440/60

XTAE018C01L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L024 - Eaton XTAE018C01L024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 380/50 440/60

XTAE018C01L024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L1P6 - Eaton XTAE018C01L1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 380/50 440/60

XTAE018C01L1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01L2P4 - Eaton XTAE018C01L2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 380/50 440/60

XTAE018C01L2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01LP16 - Eaton XTAE018C01LP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 380/50 440/60

XTAE018C01LP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01LP24 - Eaton XTAE018C01LP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 380/50 440/60

XTAE018C01LP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01LP40 - Eaton XTAE018C01LP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 380/50 440/60

XTAE018C01LP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01LP60 - Eaton XTAE018C01LP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 380/50 440/60

XTAE018C01LP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 380/50 440/60

Price: $199.14
XTAE018C01N001 - Eaton XTAE018C01N001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 400/50

XTAE018C01N001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N004 - Eaton XTAE018C01N004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 400/50

XTAE018C01N004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N006 - Eaton XTAE018C01N006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 400/50

XTAE018C01N006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N010 - Eaton XTAE018C01N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 400/50

XTAE018C01N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N016 - Eaton XTAE018C01N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 400/50

XTAE018C01N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N024 - Eaton XTAE018C01N024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 400/50

XTAE018C01N024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N1P6 - Eaton XTAE018C01N1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 400/50

XTAE018C01N1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01N2P4 - Eaton XTAE018C01N2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 400/50

XTAE018C01N2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01NP16 - Eaton XTAE018C01NP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 400/50

XTAE018C01NP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01NP24 - Eaton XTAE018C01NP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 400/50

XTAE018C01NP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01NP40 - Eaton XTAE018C01NP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 400/50

XTAE018C01NP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01NP60 - Eaton XTAE018C01NP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 400/50

XTAE018C01NP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 400/50

Price: $199.14
XTAE018C01P001 - Eaton XTAE018C01P001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 380/60

XTAE018C01P001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P004 - Eaton XTAE018C01P004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 380/60

XTAE018C01P004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P006 - Eaton XTAE018C01P006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 380/60

XTAE018C01P006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P010 - Eaton XTAE018C01P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 380/60

XTAE018C01P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P016 - Eaton XTAE018C01P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 380/60

XTAE018C01P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P024 - Eaton XTAE018C01P024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 380/60

XTAE018C01P024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P1P6 - Eaton XTAE018C01P1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 380/60

XTAE018C01P1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01P2P4 - Eaton XTAE018C01P2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 380/60

XTAE018C01P2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01PP16 - Eaton XTAE018C01PP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 380/60

XTAE018C01PP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01PP24 - Eaton XTAE018C01PP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 380/60

XTAE018C01PP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01PP40 - Eaton XTAE018C01PP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 380/60

XTAE018C01PP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01PP60 - Eaton XTAE018C01PP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 380/60

XTAE018C01PP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 380/60

Price: $199.14
XTAE018C01R001 - Eaton XTAE018C01R001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 12/50 12/60

XTAE018C01R001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R004 - Eaton XTAE018C01R004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 12/50 12/60

XTAE018C01R004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R006 - Eaton XTAE018C01R006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 12/50 12/60

XTAE018C01R006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R010 - Eaton XTAE018C01R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 12/50 12/60

XTAE018C01R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R016 - Eaton XTAE018C01R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 12/50 12/60

XTAE018C01R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R024 - Eaton XTAE018C01R024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 12/50 12/60

XTAE018C01R024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R1P6 - Eaton XTAE018C01R1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 12/50 12/60

XTAE018C01R1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01R2P4 - Eaton XTAE018C01R2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 12/50 12/60

XTAE018C01R2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01RD001 - Eaton XTAE018C01RD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 12-14VDC

XTAE018C01RD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD004 - Eaton XTAE018C01RD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 12-14VDC

XTAE018C01RD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD006 - Eaton XTAE018C01RD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 12-14VDC

XTAE018C01RD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD010 - Eaton XTAE018C01RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 12-14VDC

XTAE018C01RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD016 - Eaton XTAE018C01RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 12-14VDC

XTAE018C01RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD024 - Eaton XTAE018C01RD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 12-14VDC

XTAE018C01RD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD1P6 - Eaton XTAE018C01RD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 12-14VDC

XTAE018C01RD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RD2P4 - Eaton XTAE018C01RD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 12-14VDC

XTAE018C01RD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RDP16 - Eaton XTAE018C01RDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 12-14VDC

XTAE018C01RDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RDP24 - Eaton XTAE018C01RDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 12-14VDC

XTAE018C01RDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RDP40 - Eaton XTAE018C01RDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 12-14VDC

XTAE018C01RDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RDP60 - Eaton XTAE018C01RDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 12-14VDC

XTAE018C01RDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 12-14VDC

Price: $222.70
XTAE018C01RP16 - Eaton XTAE018C01RP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 12/50 12/60

XTAE018C01RP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01RP24 - Eaton XTAE018C01RP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 12/50 12/60

XTAE018C01RP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01RP40 - Eaton XTAE018C01RP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 12/50 12/60

XTAE018C01RP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01RP60 - Eaton XTAE018C01RP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 12/50 12/60

XTAE018C01RP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 12/50 12/60

Price: $199.14
XTAE018C01T001 - Eaton XTAE018C01T001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 24/50 24/60

XTAE018C01T001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T004 - Eaton XTAE018C01T004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 24/50 24/60

XTAE018C01T004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T006 - Eaton XTAE018C01T006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 24/50 24/60

XTAE018C01T006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T010 - Eaton XTAE018C01T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 24/50 24/60

XTAE018C01T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T016 - Eaton XTAE018C01T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 24/50 24/60

XTAE018C01T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T024 - Eaton XTAE018C01T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 24/50 24/60

XTAE018C01T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T1P6 - Eaton XTAE018C01T1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 24/50 24/60

XTAE018C01T1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01T2P4 - Eaton XTAE018C01T2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 24/50 24/60

XTAE018C01T2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01TD001 - Eaton XTAE018C01TD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 24-27VDC

XTAE018C01TD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD004 - Eaton XTAE018C01TD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 24-27VDC

XTAE018C01TD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD006 - Eaton XTAE018C01TD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 24-27VDC

XTAE018C01TD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD010 - Eaton XTAE018C01TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 24-27VDC

XTAE018C01TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD016 - Eaton XTAE018C01TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 24-27VDC

XTAE018C01TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD024 - Eaton XTAE018C01TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 24-27VDC

XTAE018C01TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD1P6 - Eaton XTAE018C01TD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 24-27VDC

XTAE018C01TD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TD2P4 - Eaton XTAE018C01TD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 24-27VDC

XTAE018C01TD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TDP16 - Eaton XTAE018C01TDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 24-27VDC

XTAE018C01TDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TDP24 - Eaton XTAE018C01TDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 24-27VDC

XTAE018C01TDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TDP40 - Eaton XTAE018C01TDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 24-27VDC

XTAE018C01TDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TDP60 - Eaton XTAE018C01TDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 24-27VDC

XTAE018C01TDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 24-27VDC

Price: $210.23
XTAE018C01TP16 - Eaton XTAE018C01TP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 24/50 24/60

XTAE018C01TP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01TP24 - Eaton XTAE018C01TP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 24/50 24/60

XTAE018C01TP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01TP40 - Eaton XTAE018C01TP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 24/50 24/60

XTAE018C01TP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01TP60 - Eaton XTAE018C01TP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 24/50 24/60

XTAE018C01TP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 24/50 24/60

Price: $187.13
XTAE018C01U001 - Eaton XTAE018C01U001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 24/50

XTAE018C01U001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U004 - Eaton XTAE018C01U004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 24/50

XTAE018C01U004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U006 - Eaton XTAE018C01U006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 24/50

XTAE018C01U006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U010 - Eaton XTAE018C01U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 24/50

XTAE018C01U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U016 - Eaton XTAE018C01U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 24/50

XTAE018C01U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U024 - Eaton XTAE018C01U024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 24/50

XTAE018C01U024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U1P6 - Eaton XTAE018C01U1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 24/50

XTAE018C01U1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01U2P4 - Eaton XTAE018C01U2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 24/50

XTAE018C01U2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01UP16 - Eaton XTAE018C01UP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 24/50

XTAE018C01UP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01UP24 - Eaton XTAE018C01UP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 24/50

XTAE018C01UP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01UP40 - Eaton XTAE018C01UP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 24/50

XTAE018C01UP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01UP60 - Eaton XTAE018C01UP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 24/50

XTAE018C01UP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 24/50

Price: $199.14
XTAE018C01W001 - Eaton XTAE018C01W001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 42/50 48/60

XTAE018C01W001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W004 - Eaton XTAE018C01W004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 42/50 48/60

XTAE018C01W004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W006 - Eaton XTAE018C01W006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 42/50 48/60

XTAE018C01W006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W010 - Eaton XTAE018C01W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 42/50 48/60

XTAE018C01W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W016 - Eaton XTAE018C01W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 42/50 48/60

XTAE018C01W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W024 - Eaton XTAE018C01W024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 42/50 48/60

XTAE018C01W024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W1P6 - Eaton XTAE018C01W1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 42/50 48/60

XTAE018C01W1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01W2P4 - Eaton XTAE018C01W2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 42/50 48/60

XTAE018C01W2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01WD001 - Eaton XTAE018C01WD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 48-60VDC

XTAE018C01WD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD004 - Eaton XTAE018C01WD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 48-60VDC

XTAE018C01WD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD006 - Eaton XTAE018C01WD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 48-60VDC

XTAE018C01WD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD010 - Eaton XTAE018C01WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 48-60VDC

XTAE018C01WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD016 - Eaton XTAE018C01WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 48-60VDC

XTAE018C01WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD024 - Eaton XTAE018C01WD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 48-60VDC

XTAE018C01WD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD1P6 - Eaton XTAE018C01WD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 48-60VDC

XTAE018C01WD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WD2P4 - Eaton XTAE018C01WD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 48-60VDC

XTAE018C01WD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WDP16 - Eaton XTAE018C01WDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 48-60VDC

XTAE018C01WDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WDP24 - Eaton XTAE018C01WDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 48-60VDC

XTAE018C01WDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WDP40 - Eaton XTAE018C01WDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 48-60VDC

XTAE018C01WDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WDP60 - Eaton XTAE018C01WDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 48-60VDC

XTAE018C01WDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 48-60VDC

Price: $222.70
XTAE018C01WP16 - Eaton XTAE018C01WP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 42/50 48/60

XTAE018C01WP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01WP24 - Eaton XTAE018C01WP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 42/50 48/60

XTAE018C01WP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01WP40 - Eaton XTAE018C01WP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 42/50 48/60

XTAE018C01WP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01WP60 - Eaton XTAE018C01WP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 42/50 48/60

XTAE018C01WP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 42/50 48/60

Price: $199.14
XTAE018C01Y001 - Eaton XTAE018C01Y001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 48/50

XTAE018C01Y001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.6-1A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y004 - Eaton XTAE018C01Y004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 48/50

XTAE018C01Y004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 2.4-4A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y006 - Eaton XTAE018C01Y006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 48/50

XTAE018C01Y006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 4-6A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y010 - Eaton XTAE018C01Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 48/50

XTAE018C01Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 6-10A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y016 - Eaton XTAE018C01Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 48/50

XTAE018C01Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 10-16A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y024 - Eaton XTAE018C01Y024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 48/50

XTAE018C01Y024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 16-24A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y1P6 - Eaton XTAE018C01Y1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 48/50

XTAE018C01Y1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1-1.6A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01Y2P4 - Eaton XTAE018C01Y2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 48/50

XTAE018C01Y2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 1.6-2.4A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01YP16 - Eaton XTAE018C01YP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 48/50

XTAE018C01YP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.1-0.16A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01YP24 - Eaton XTAE018C01YP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 48/50

XTAE018C01YP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.16-0.24A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01YP40 - Eaton XTAE018C01YP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 48/50

XTAE018C01YP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.24-0.4A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C01YP60 - Eaton XTAE018C01YP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 48/50

XTAE018C01YP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NC 0.4-0.6A 48/50

Price: $199.14
XTAE018C10A001 - Eaton XTAE018C10A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 110/50 120/60

XTAE018C10A001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A004 - Eaton XTAE018C10A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 110/50 120/60

XTAE018C10A004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A006 - Eaton XTAE018C10A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 110/50 120/60

XTAE018C10A006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A010 - Eaton XTAE018C10A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 110/50 120/60

XTAE018C10A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A016 - Eaton XTAE018C10A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 110/50 120/60

XTAE018C10A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A024 - Eaton XTAE018C10A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 110/50 120/60

XTAE018C10A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A1P6 - Eaton XTAE018C10A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 110/50 120/60

XTAE018C10A1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10A2P4 - Eaton XTAE018C10A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 110/50 120/60

XTAE018C10A2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10AD001 - Eaton XTAE018C10AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 110-130VDC

XTAE018C10AD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD004 - Eaton XTAE018C10AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 110-130VDC

XTAE018C10AD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD006 - Eaton XTAE018C10AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 110-130VDC

XTAE018C10AD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD010 - Eaton XTAE018C10AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 110-130VDC

XTAE018C10AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD016 - Eaton XTAE018C10AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 110-130VDC

XTAE018C10AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD024 - Eaton XTAE018C10AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 110-130VDC

XTAE018C10AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD1P6 - Eaton XTAE018C10AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 110-130VDC

XTAE018C10AD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AD2P4 - Eaton XTAE018C10AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 110-130VDC

XTAE018C10AD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10ADP16 - Eaton XTAE018C10ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 110-130VDC

XTAE018C10ADP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10ADP24 - Eaton XTAE018C10ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 110-130VDC

XTAE018C10ADP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10ADP40 - Eaton XTAE018C10ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 110-130VDC

XTAE018C10ADP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10ADP60 - Eaton XTAE018C10ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 110-130VDC

XTAE018C10ADP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 110-130VDC

Price: $222.70
XTAE018C10AP16 - Eaton XTAE018C10AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 110/50 120/60

XTAE018C10AP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10AP24 - Eaton XTAE018C10AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 110/50 120/60

XTAE018C10AP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10AP40 - Eaton XTAE018C10AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 110/50 120/60

XTAE018C10AP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10AP60 - Eaton XTAE018C10AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 110/50 120/60

XTAE018C10AP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 110/50 120/60

Price: $187.13
XTAE018C10B001 - Eaton XTAE018C10B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 220/50 240/60

XTAE018C10B001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B004 - Eaton XTAE018C10B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 220/50 240/60

XTAE018C10B004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B006 - Eaton XTAE018C10B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 220/50 240/60

XTAE018C10B006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B010 - Eaton XTAE018C10B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 220/50 240/60

XTAE018C10B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B016 - Eaton XTAE018C10B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 220/50 240/60

XTAE018C10B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B024 - Eaton XTAE018C10B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 220/50 240/60

XTAE018C10B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B1P6 - Eaton XTAE018C10B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 220/50 240/60

XTAE018C10B1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10B2P4 - Eaton XTAE018C10B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 220/50 240/60

XTAE018C10B2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10BD001 - Eaton XTAE018C10BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 200-240VDC

XTAE018C10BD001 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.6-1A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD004 - Eaton XTAE018C10BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 200-240VDC

XTAE018C10BD004 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 2.4-4A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD006 - Eaton XTAE018C10BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 200-240VDC

XTAE018C10BD006 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 4-6A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD010 - Eaton XTAE018C10BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 200-240VDC

XTAE018C10BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 6-10A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD016 - Eaton XTAE018C10BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 200-240VDC

XTAE018C10BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 10-16A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD024 - Eaton XTAE018C10BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 200-240VDC

XTAE018C10BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 16-24A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD1P6 - Eaton XTAE018C10BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 200-240VDC

XTAE018C10BD1P6 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1-1.6A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BD2P4 - Eaton XTAE018C10BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 200-240VDC

XTAE018C10BD2P4 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 1.6-2.4A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BDP16 - Eaton XTAE018C10BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 200-240VDC

XTAE018C10BDP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BDP24 - Eaton XTAE018C10BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 200-240VDC

XTAE018C10BDP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BDP40 - Eaton XTAE018C10BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 200-240VDC

XTAE018C10BDP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BDP60 - Eaton XTAE018C10BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 200-240VDC

XTAE018C10BDP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 200-240VDC

Price: $222.70
XTAE018C10BP16 - Eaton XTAE018C10BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 220/50 240/60

XTAE018C10BP16 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.1-0.16A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10BP24 - Eaton XTAE018C10BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 220/50 240/60

XTAE018C10BP24 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.16-0.24A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10BP40 - Eaton XTAE018C10BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 220/50 240/60

XTAE018C10BP40 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.24-0.4A 220/50 240/60

Price: $187.13
XTAE018C10BP60 - Eaton XTAE018C10BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 220/50 240/60

XTAE018C10BP60 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 18A Frame C 1NO 0.4-0.6A 220/50 240/60

Price: $187.13
   
 
1 2 3

Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for applications all over the world. Including non-reversing and reversing contactors and starters as well as overload relays and accessories, XT brings IEC Power Control to a whole new level.

The spacesaving and easy-to-install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications from 7-2000A. Enclosed control options include metallic and non-metallic enclosures with circuit breakers or North American or European fuses.

Features and Benefits

Feature: AC and DC devices with the same dimensions achieved with an electronically controlled coil system.
Benefit: Space savings, reduced engineering design time.

Feature: Reduced sealing power consumption for DC contactors due to an electronic coil controller that uses less power.
Benefit: With sealing wattage as low as 0.5W, XT contactors reduce power consumption and generate less heat. This results in lower cooling requirements, the ability to mount more contactors/starters per cabinet and an extended life on pilot devices that carry control signals (pushbuttons, relays, PLC outputs, etc.).

Feature: Integrated suppressors in DC controlled contactors from 7-1000A.
Benefit: Offers reductions in total logistics and inventory costs by limiting the number of products ordered and stocked. Increased installation and maintenance efficiency, as wiring is not required.

Feature: Wide range of DC coil control voltages.
Benefit: IEC and UL standards require that contactors energize from 85 - 110% of the nominal control voltage. XT contactors are designed with an expanded control voltage range as wide as 70 - 120%. This allows them to operate reliably through fluctuations in control voltages.

Feature: Twin terminals with separate sockets in contactors up to 400A.
Benefit: Offers installation and application flexibility when using different size wires. The improved integrity of the connections reduces cabling faults.