Walker Industrial: Home > Manufacturers > E - J > Eaton Cutler-Hammer > Motor Controls > XT IEC Motor Starters > XT STARTER 3P 40A FRAME D

Eaton Cutler-Hammer Motor Controls XT IEC Motor Starters XT STARTER 3P 40A FRAME D
Sort By:
1
XTAE040D00A010 - Eaton XTAE040D00A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 110/50 120/60

XTAE040D00A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 110/50 120/60

Price: $222.36
XTAE040D00A016 - Eaton XTAE040D00A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 110/50 120/60

XTAE040D00A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 110/50 120/60

Price: $222.36
XTAE040D00A024 - Eaton XTAE040D00A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 110/50 120/60

XTAE040D00A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 110/50 120/60

Price: $232.61
XTAE040D00A040 - Eaton XTAE040D00A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 110/50 120/60

XTAE040D00A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 110/50 120/60

Price: $232.61
XTAE040D00AD010 - Eaton XTAE040D00AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 110-130VDC

XTAE040D00AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 110-130VDC

Price: $260.81
XTAE040D00AD016 - Eaton XTAE040D00AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 110-130VDC

XTAE040D00AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 110-130VDC

Price: $260.81
XTAE040D00AD024 - Eaton XTAE040D00AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 110-130VDC

XTAE040D00AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 110-130VDC

Price: $271.81
XTAE040D00AD040 - Eaton XTAE040D00AD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 110-130VDC

XTAE040D00AD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 110-130VDC

Price: $271.81
XTAE040D00B010 - Eaton XTAE040D00B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 220/50 240/60

XTAE040D00B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 220/50 240/60

Price: $222.36
XTAE040D00B016 - Eaton XTAE040D00B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 220/50 240/60

XTAE040D00B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 220/50 240/60

Price: $222.36
XTAE040D00B024 - Eaton XTAE040D00B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 220/50 240/60

XTAE040D00B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 220/50 240/60

Price: $232.61
XTAE040D00B040 - Eaton XTAE040D00B040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 220/50 240/60

XTAE040D00B040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 220/50 240/60

Price: $232.61
XTAE040D00BD010 - Eaton XTAE040D00BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 200-240VDC

XTAE040D00BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 200-240VDC

Price: $260.81
XTAE040D00BD016 - Eaton XTAE040D00BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 200-240VDC

XTAE040D00BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 200-240VDC

Price: $260.81
XTAE040D00BD024 - Eaton XTAE040D00BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 200-240VDC

XTAE040D00BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 200-240VDC

Price: $271.81
XTAE040D00BD040 - Eaton XTAE040D00BD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 200-240VDC

XTAE040D00BD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 200-240VDC

Price: $271.81
XTAE040D00C010 - Eaton XTAE040D00C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 415/50 480/60

XTAE040D00C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 415/50 480/60

Price: $236.29
XTAE040D00C016 - Eaton XTAE040D00C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 415/50 480/60

XTAE040D00C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 415/50 480/60

Price: $236.29
XTAE040D00C024 - Eaton XTAE040D00C024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 415/50 480/60

XTAE040D00C024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 415/50 480/60

Price: $246.17
XTAE040D00C040 - Eaton XTAE040D00C040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 415/50 480/60

XTAE040D00C040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 415/50 480/60

Price: $246.17
XTAE040D00D010 - Eaton XTAE040D00D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 550/50 600/60

XTAE040D00D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 550/50 600/60

Price: $236.29
XTAE040D00D016 - Eaton XTAE040D00D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 550/50 600/60

XTAE040D00D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 550/50 600/60

Price: $236.29
XTAE040D00D024 - Eaton XTAE040D00D024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 550/50 600/60

XTAE040D00D024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 550/50 600/60

Price: $246.17
XTAE040D00D040 - Eaton XTAE040D00D040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 550/50 600/60

XTAE040D00D040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 550/50 600/60

Price: $246.17
XTAE040D00E010 - Eaton XTAE040D00E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 208/60

XTAE040D00E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 208/60

Price: $236.29
XTAE040D00E016 - Eaton XTAE040D00E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 208/60

XTAE040D00E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 208/60

Price: $236.29
XTAE040D00E024 - Eaton XTAE040D00E024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 208/60

XTAE040D00E024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 208/60

Price: $246.17
XTAE040D00E040 - Eaton XTAE040D00E040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 208/60

XTAE040D00E040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 208/60

Price: $246.17
XTAE040D00F010 - Eaton XTAE040D00F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 230/50

XTAE040D00F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 230/50

Price: $222.36
XTAE040D00F016 - Eaton XTAE040D00F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 230/50

XTAE040D00F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 230/50

Price: $222.36
XTAE040D00F024 - Eaton XTAE040D00F024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 230/50

XTAE040D00F024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 230/50

Price: $232.61
XTAE040D00F040 - Eaton XTAE040D00F040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 230/50

XTAE040D00F040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 230/50

Price: $232.61
XTAE040D00G010 - Eaton XTAE040D00G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 190/50 220/60

XTAE040D00G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 190/50 220/60

Price: $236.29
XTAE040D00G016 - Eaton XTAE040D00G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 190/50 220/60

XTAE040D00G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 190/50 220/60

Price: $236.29
XTAE040D00G024 - Eaton XTAE040D00G024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 190/50 220/60

XTAE040D00G024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 190/50 220/60

Price: $246.17
XTAE040D00G040 - Eaton XTAE040D00G040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 190/50 220/60

XTAE040D00G040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 190/50 220/60

Price: $246.17
XTAE040D00H010 - Eaton XTAE040D00H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 240/50 277/60

XTAE040D00H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 240/50 277/60

Price: $236.29
XTAE040D00H016 - Eaton XTAE040D00H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 240/50 277/60

XTAE040D00H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 240/50 277/60

Price: $236.29
XTAE040D00H024 - Eaton XTAE040D00H024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 240/50 277/60

XTAE040D00H024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 240/50 277/60

Price: $246.17
XTAE040D00H040 - Eaton XTAE040D00H040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 240/50 277/60

XTAE040D00H040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 240/50 277/60

Price: $246.17
XTAE040D00L010 - Eaton XTAE040D00L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 380/50 440/60

XTAE040D00L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 380/50 440/60

Price: $236.29
XTAE040D00L016 - Eaton XTAE040D00L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 380/50 440/60

XTAE040D00L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 380/50 440/60

Price: $236.29
XTAE040D00L024 - Eaton XTAE040D00L024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 380/50 440/60

XTAE040D00L024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 380/50 440/60

Price: $246.17
XTAE040D00N010 - Eaton XTAE040D00N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 400/50

XTAE040D00N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 400/50

Price: $236.29
XTAE040D00N016 - Eaton XTAE040D00N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 400/50

XTAE040D00N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 400/50

Price: $236.29
XTAE040D00N024 - Eaton XTAE040D00N024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 400/50

XTAE040D00N024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 400/50

Price: $246.17
XTAE040D00N040 - Eaton XTAE040D00N040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 400/50

XTAE040D00N040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 400/50

Price: $246.17
XTAE040D00P010 - Eaton XTAE040D00P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 380/60

XTAE040D00P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 380/60

Price: $236.29
XTAE040D00P016 - Eaton XTAE040D00P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 380/60

XTAE040D00P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 380/60

Price: $236.29
XTAE040D00P024 - Eaton XTAE040D00P024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 380/60

XTAE040D00P024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 380/60

Price: $246.17
XTAE040D00P040 - Eaton XTAE040D00P040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 380/60

XTAE040D00P040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 380/60

Price: $246.17
XTAE040D00R010 - Eaton XTAE040D00R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 12/50 12/60

XTAE040D00R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 12/50 12/60

Price: $236.29
XTAE040D00R016 - Eaton XTAE040D00R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 12/50 12/60

XTAE040D00R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 12/50 12/60

Price: $236.29
XTAE040D00R024 - Eaton XTAE040D00R024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 12/50 12/60

XTAE040D00R024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 12/50 12/60

Price: $246.17
XTAE040D00R040 - Eaton XTAE040D00R040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 12/50 12/60

XTAE040D00R040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 12/50 12/60

Price: $246.17
XTAE040D00RD010 - Eaton XTAE040D00RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 12-14VDC

XTAE040D00RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 12-14VDC

Price: $260.81
XTAE040D00RD016 - Eaton XTAE040D00RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 12-14VDC

XTAE040D00RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 12-14VDC

Price: $260.81
XTAE040D00RD024 - Eaton XTAE040D00RD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 12-14VDC

XTAE040D00RD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 12-14VDC

Price: $271.81
XTAE040D00RD040 - Eaton XTAE040D00RD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 12-14VDC

XTAE040D00RD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 12-14VDC

Price: $271.81
XTAE040D00T010 - Eaton XTAE040D00T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 24/50 24/60

XTAE040D00T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 24/50 24/60

Price: $222.36
XTAE040D00T016 - Eaton XTAE040D00T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 24/50 24/60

XTAE040D00T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 24/50 24/60

Price: $222.36
XTAE040D00T024 - Eaton XTAE040D00T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 24/50 24/60

XTAE040D00T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 24/50 24/60

Price: $232.61
XTAE040D00T040 - Eaton XTAE040D00T040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 24/50 24/60

XTAE040D00T040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 24/50 24/60

Price: $232.61
XTAE040D00TD010 - Eaton XTAE040D00TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 24-27VDC

XTAE040D00TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 24-27VDC

Price: $244.34
XTAE040D00TD016 - Eaton XTAE040D00TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 24-27VDC

XTAE040D00TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 24-27VDC

Price: $244.34
XTAE040D00TD024 - Eaton XTAE040D00TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 24-27VDC

XTAE040D00TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 24-27VDC

Price: $254.60
XTAE040D00TD040 - Eaton XTAE040D00TD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 24-27VDC

XTAE040D00TD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 24-27VDC

Price: $254.60
XTAE040D00U010 - Eaton XTAE040D00U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 24/50

XTAE040D00U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 24/50

Price: $236.29
XTAE040D00U016 - Eaton XTAE040D00U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 24/50

XTAE040D00U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 24/50

Price: $236.29
XTAE040D00U024 - Eaton XTAE040D00U024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 24/50

XTAE040D00U024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 24/50

Price: $246.17
XTAE040D00U040 - Eaton XTAE040D00U040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 24/50

XTAE040D00U040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 24/50

Price: $246.17
XTAE040D00W010 - Eaton XTAE040D00W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 42/50 48/60

XTAE040D00W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 42/50 48/60

Price: $236.29
XTAE040D00W016 - Eaton XTAE040D00W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 42/50 48/60

XTAE040D00W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 42/50 48/60

Price: $236.29
XTAE040D00W024 - Eaton XTAE040D00W024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 42/50 48/60

XTAE040D00W024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 42/50 48/60

Price: $246.17
XTAE040D00W040 - Eaton XTAE040D00W040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 42/50 48/60

XTAE040D00W040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 42/50 48/60

Price: $246.17
XTAE040D00WD010 - Eaton XTAE040D00WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 48-60VDC

XTAE040D00WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 48-60VDC

Price: $260.81
XTAE040D00WD016 - Eaton XTAE040D00WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 48-60VDC

XTAE040D00WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 48-60VDC

Price: $260.81
XTAE040D00WD024 - Eaton XTAE040D00WD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 48-60VDC

XTAE040D00WD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 48-60VDC

Price: $271.81
XTAE040D00WD040 - Eaton XTAE040D00WD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 48-60VDC

XTAE040D00WD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 48-60VDC

Price: $271.81
XTAE040D00Y010 - Eaton XTAE040D00Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 48/50

XTAE040D00Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A 48/50

Price: $236.29
XTAE040D00Y016 - Eaton XTAE040D00Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 48/50

XTAE040D00Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A 48/50

Price: $236.29
XTAE040D00Y024 - Eaton XTAE040D00Y024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 48/50

XTAE040D00Y024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A 48/50

Price: $246.17
XTAE040D00Y040 - Eaton XTAE040D00Y040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 48/50

XTAE040D00Y040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A 48/50

Price: $246.17
XTAE040D11A010 - Eaton XTAE040D11A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE040D11A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $238.84
XTAE040D11A016 - Eaton XTAE040D11A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE040D11A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $238.84
XTAE040D11A024 - Eaton XTAE040D11A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE040D11A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $248.73
XTAE040D11A040 - Eaton XTAE040D11A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE040D11A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Top 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $248.73
XTAE040DS1A010 - Eaton XTAE040DS1A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side 1NO-1NC 110/50 120/60

XTAE040DS1A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side 1NO-1NC 110/50 120/60

Price: $251.67
XTAE040DS1A016 - Eaton XTAE040DS1A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE040DS1A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $251.67
XTAE040DS1A024 - Eaton XTAE040DS1A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE040DS1A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $261.19
XTAE040DS1A040 - Eaton XTAE040DS1A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side NO-NC 110/50 120/60

XTAE040DS1A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side NO-NC 110/50 120/60

Price: $261.19
XTAE040DS1B010 - Eaton XTAE040DS1B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side 1NO-1NC 220/50 240/60

XTAE040DS1B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side 1NO-1NC 220/50 240/60

Price: $251.67
XTAE040DS1B016 - Eaton XTAE040DS1B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE040DS1B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $251.67
XTAE040DS1B024 - Eaton XTAE040DS1B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE040DS1B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $261.19
XTAE040DS1B040 - Eaton XTAE040DS1B040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side NO-NC 220/50 240/60

XTAE040DS1B040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side NO-NC 220/50 240/60

Price: $261.19
XTAE040DS1T010 - Eaton XTAE040DS1T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE040DS1T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $251.67
XTAE040DS1T016 - Eaton XTAE040DS1T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE040DS1T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $251.67
XTAE040DS1T024 - Eaton XTAE040DS1T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE040DS1T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $261.19
XTAE040DS1T040 - Eaton XTAE040DS1T040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

XTAE040DS1T040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side 1NO-1NC 24/50 24/60

Price: $261.19
XTAE040DS1TD010 - Eaton XTAE040DS1TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE040DS1TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 6-10A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $274.01
XTAE040DS1TD016 - Eaton XTAE040DS1TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE040DS1TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 10-16A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $274.01
XTAE040DS1TD024 - Eaton XTAE040DS1TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE040DS1TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 16-24A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $283.54
XTAE040DS1TD040 - Eaton XTAE040DS1TD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side 1NO-1NC 24-27VDC

XTAE040DS1TD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVNR 40A Frame D 24-40A Side 1NO-1NC 24-27VDC

Price: $283.54
XTAR040D11A010 - Eaton XTAR040D11A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 110/50 120/60

XTAR040D11A010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 110/50 120/60

Price: $537.03
XTAR040D11A016 - Eaton XTAR040D11A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 110/50 120/60

XTAR040D11A016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 110/50 120/60

Price: $537.03
XTAR040D11A024 - Eaton XTAR040D11A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 110/50 120/60

XTAR040D11A024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 110/50 120/60

Price: $548.39
XTAR040D11A040 - Eaton XTAR040D11A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 110/50 120/60

XTAR040D11A040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 110/50 120/60

Price: $548.39
XTAR040D11AD010 - Eaton XTAR040D11AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 110-130VDC

XTAR040D11AD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 110-130VDC

Price: $633.37
XTAR040D11AD016 - Eaton XTAR040D11AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 110-130VDC

XTAR040D11AD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 110-130VDC

Price: $633.37
XTAR040D11AD024 - Eaton XTAR040D11AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 110-130VDC

XTAR040D11AD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 110-130VDC

Price: $645.09
XTAR040D11AD040 - Eaton XTAR040D11AD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 110-130VDC

XTAR040D11AD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 110-130VDC

Price: $645.09
XTAR040D11B010 - Eaton XTAR040D11B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 220/50 240/60

XTAR040D11B010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 220/50 240/60

Price: $537.03
XTAR040D11B016 - Eaton XTAR040D11B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 220/50 240/60

XTAR040D11B016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 220/50 240/60

Price: $537.03
XTAR040D11B024 - Eaton XTAR040D11B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 220/50 240/60

XTAR040D11B024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 220/50 240/60

Price: $548.39
XTAR040D11B040 - Eaton XTAR040D11B040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 220/50 240/60

XTAR040D11B040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 220/50 240/60

Price: $548.39
XTAR040D11BD010 - Eaton XTAR040D11BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 200-240VDC

XTAR040D11BD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 200-240VDC

Price: $633.37
XTAR040D11BD016 - Eaton XTAR040D11BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 200-240VDC

XTAR040D11BD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 200-240VDC

Price: $633.37
XTAR040D11BD024 - Eaton XTAR040D11BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 200-240VDC

XTAR040D11BD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 200-240VDC

Price: $645.09
XTAR040D11BD040 - Eaton XTAR040D11BD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 200-240VDC

XTAR040D11BD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 200-240VDC

Price: $645.09
XTAR040D11C010 - Eaton XTAR040D11C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 415/50 480/60

XTAR040D11C010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 415/50 480/60

Price: $581.71
XTAR040D11C016 - Eaton XTAR040D11C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 415/50 480/60

XTAR040D11C016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 415/50 480/60

Price: $581.71
XTAR040D11C024 - Eaton XTAR040D11C024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 415/50 480/60

XTAR040D11C024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 415/50 480/60

Price: $593.81
XTAR040D11C040 - Eaton XTAR040D11C040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 415/50 480/60

XTAR040D11C040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 415/50 480/60

Price: $593.81
XTAR040D11D010 - Eaton XTAR040D11D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 550/50 600/60

XTAR040D11D010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 550/50 600/60

Price: $581.71
XTAR040D11D016 - Eaton XTAR040D11D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 550/50 600/60

XTAR040D11D016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 550/50 600/60

Price: $581.71
XTAR040D11D024 - Eaton XTAR040D11D024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 550/50 600/60

XTAR040D11D024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 550/50 600/60

Price: $593.81
XTAR040D11D040 - Eaton XTAR040D11D040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 550/50 600/60

XTAR040D11D040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 550/50 600/60

Price: $593.81
XTAR040D11E010 - Eaton XTAR040D11E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 208/60

XTAR040D11E010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 208/60

Price: $581.71
XTAR040D11E016 - Eaton XTAR040D11E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 208/60

XTAR040D11E016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 208/60

Price: $581.71
XTAR040D11E024 - Eaton XTAR040D11E024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 208/60

XTAR040D11E024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 208/60

Price: $593.81
XTAR040D11E040 - Eaton XTAR040D11E040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 208/60

XTAR040D11E040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 208/60

Price: $593.81
XTAR040D11F010 - Eaton XTAR040D11F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 230/50

XTAR040D11F010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 230/50

Price: $537.03
XTAR040D11F016 - Eaton XTAR040D11F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 230/50

XTAR040D11F016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 230/50

Price: $537.03
XTAR040D11F024 - Eaton XTAR040D11F024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 230/50

XTAR040D11F024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 230/50

Price: $548.39
XTAR040D11F040 - Eaton XTAR040D11F040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 230/50

XTAR040D11F040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 230/50

Price: $548.39
XTAR040D11G010 - Eaton XTAR040D11G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 190/50 220/60

XTAR040D11G010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 190/50 220/60

Price: $581.71
XTAR040D11G016 - Eaton XTAR040D11G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 190/50 220/60

XTAR040D11G016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 190/50 220/60

Price: $581.71
XTAR040D11G024 - Eaton XTAR040D11G024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 190/50 220/60

XTAR040D11G024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 190/50 220/60

Price: $593.81
XTAR040D11G040 - Eaton XTAR040D11G040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 190/50 220/60

XTAR040D11G040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 190/50 220/60

Price: $593.81
XTAR040D11H010 - Eaton XTAR040D11H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 240/50 277/60

XTAR040D11H010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 240/50 277/60

Price: $581.71
XTAR040D11H016 - Eaton XTAR040D11H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 240/50 277/60

XTAR040D11H016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 240/50 277/60

Price: $581.71
XTAR040D11H024 - Eaton XTAR040D11H024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 240/50 277/60

XTAR040D11H024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 240/50 277/60

Price: $593.81
XTAR040D11H040 - Eaton XTAR040D11H040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 240/50 277/60

XTAR040D11H040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 240/50 277/60

Price: $593.81
XTAR040D11L010 - Eaton XTAR040D11L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 380/50 440/60

XTAR040D11L010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 380/50 440/60

Price: $581.71
XTAR040D11L016 - Eaton XTAR040D11L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 380/50 440/60

XTAR040D11L016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 380/50 440/60

Price: $581.71
XTAR040D11L024 - Eaton XTAR040D11L024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 380/50 440/60

XTAR040D11L024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 380/50 440/60

Price: $593.81
XTAR040D11L040 - Eaton XTAR040D11L040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 380/50 440/60

XTAR040D11L040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 380/50 440/60

Price: $593.81
XTAR040D11N010 - Eaton XTAR040D11N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 400/50

XTAR040D11N010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 400/50

Price: $581.71
XTAR040D11N016 - Eaton XTAR040D11N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 400/50

XTAR040D11N016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 400/50

Price: $581.71
XTAR040D11N024 - Eaton XTAR040D11N024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 400/50

XTAR040D11N024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 400/50

Price: $593.81
XTAR040D11N040 - Eaton XTAR040D11N040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 400/50

XTAR040D11N040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 400/50

Price: $593.81
XTAR040D11P010 - Eaton XTAR040D11P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 380/60

XTAR040D11P010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 380/60

Price: $581.71
XTAR040D11P016 - Eaton XTAR040D11P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 380/60

XTAR040D11P016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 380/60

Price: $581.71
XTAR040D11P024 - Eaton XTAR040D11P024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 380/60

XTAR040D11P024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 380/60

Price: $593.81
XTAR040D11P040 - Eaton XTAR040D11P040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 380/60

XTAR040D11P040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 380/60

Price: $593.81
XTAR040D11R010 - Eaton XTAR040D11R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 12/50 12/60

XTAR040D11R010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 12/50 12/60

Price: $581.71
XTAR040D11R016 - Eaton XTAR040D11R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 12/50 12/60

XTAR040D11R016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 12/50 12/60

Price: $581.71
XTAR040D11R024 - Eaton XTAR040D11R024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 12/50 12/60

XTAR040D11R024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 12/50 12/60

Price: $593.81
XTAR040D11R040 - Eaton XTAR040D11R040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 12/50 12/60

XTAR040D11R040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 12/50 12/60

Price: $593.81
XTAR040D11RD010 - Eaton XTAR040D11RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 12-14VDC

XTAR040D11RD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 12-14VDC

Price: $633.37
XTAR040D11RD016 - Eaton XTAR040D11RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 12-14VDC

XTAR040D11RD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 12-14VDC

Price: $633.37
XTAR040D11RD024 - Eaton XTAR040D11RD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 12-14VDC

XTAR040D11RD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 12-14VDC

Price: $645.09
XTAR040D11RD040 - Eaton XTAR040D11RD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 12-14VDC

XTAR040D11RD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 12-14VDC

Price: $645.09
XTAR040D11T010 - Eaton XTAR040D11T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 24/50 24/60

XTAR040D11T010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 24/50 24/60

Price: $537.03
XTAR040D11T016 - Eaton XTAR040D11T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 24/50 24/60

XTAR040D11T016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 24/50 24/60

Price: $537.03
XTAR040D11T024 - Eaton XTAR040D11T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 24/50 24/60

XTAR040D11T024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 24/50 24/60

Price: $548.39
XTAR040D11T040 - Eaton XTAR040D11T040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 24/50 24/60

XTAR040D11T040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 24/50 24/60

Price: $548.39
XTAR040D11TD010 - Eaton XTAR040D11TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 24-27VDC

XTAR040D11TD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 24-27VDC

Price: $585.39
XTAR040D11TD016 - Eaton XTAR040D11TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 24-27VDC

XTAR040D11TD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 24-27VDC

Price: $585.39
XTAR040D11TD024 - Eaton XTAR040D11TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 24-27VDC

XTAR040D11TD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 24-27VDC

Price: $593.81
XTAR040D11TD040 - Eaton XTAR040D11TD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 24-27VDC

XTAR040D11TD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 24-27VDC

Price: $593.81
XTAR040D11U010 - Eaton XTAR040D11U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 24/50

XTAR040D11U010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 24/50

Price: $581.71
XTAR040D11U016 - Eaton XTAR040D11U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 24/50

XTAR040D11U016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 24/50

Price: $581.71
XTAR040D11U024 - Eaton XTAR040D11U024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 24/50

XTAR040D11U024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 24/50

Price: $593.81
XTAR040D11U040 - Eaton XTAR040D11U040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 24/50

XTAR040D11U040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 24/50

Price: $593.81
XTAR040D11W010 - Eaton XTAR040D11W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 42/50 48/60

XTAR040D11W010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 42/50 48/60

Price: $581.71
XTAR040D11W016 - Eaton XTAR040D11W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 42/50 48/60

XTAR040D11W016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 42/50 48/60

Price: $581.71
XTAR040D11W024 - Eaton XTAR040D11W024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 42/50 48/60

XTAR040D11W024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 42/50 48/60

Price: $593.81
XTAR040D11W040 - Eaton XTAR040D11W040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 42/50 48/60

XTAR040D11W040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 42/50 48/60

Price: $593.81
XTAR040D11WD010 - Eaton XTAR040D11WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 48-60VDC

XTAR040D11WD010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 48-60VDC

Price: $633.37
XTAR040D11WD016 - Eaton XTAR040D11WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 48-60VDC

XTAR040D11WD016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 48-60VDC

Price: $633.37
XTAR040D11WD024 - Eaton XTAR040D11WD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 48-60VDC

XTAR040D11WD024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 48-60VDC

Price: $645.09
XTAR040D11WD040 - Eaton XTAR040D11WD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 48-60VDC

XTAR040D11WD040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 48-60VDC

Price: $645.09
XTAR040D11Y010 - Eaton XTAR040D11Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 48/50

XTAR040D11Y010 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 6-10A 48/50

Price: $581.71
XTAR040D11Y016 - Eaton XTAR040D11Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 48/50

XTAR040D11Y016 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 10-16A 48/50

Price: $581.71
XTAR040D11Y024 - Eaton XTAR040D11Y024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 48/50

XTAR040D11Y024 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 16-24A 48/50

Price: $593.81
XTAR040D11Y040 - Eaton XTAR040D11Y040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 48/50

XTAR040D11Y040 - Eaton Cutler-Hammer, Starter 3P FVR 40A Frame D 1NO1NC 24-40A 48/50

Price: $593.81
   
 
1

Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for applications all over the world. Including non-reversing and reversing contactors and starters as well as overload relays and accessories, XT brings IEC Power Control to a whole new level.

The spacesaving and easy-to-install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications from 7-2000A. Enclosed control options include metallic and non-metallic enclosures with circuit breakers or North American or European fuses.

Features and Benefits

Feature: AC and DC devices with the same dimensions achieved with an electronically controlled coil system.
Benefit: Space savings, reduced engineering design time.

Feature: Reduced sealing power consumption for DC contactors due to an electronic coil controller that uses less power.
Benefit: With sealing wattage as low as 0.5W, XT contactors reduce power consumption and generate less heat. This results in lower cooling requirements, the ability to mount more contactors/starters per cabinet and an extended life on pilot devices that carry control signals (pushbuttons, relays, PLC outputs, etc.).

Feature: Integrated suppressors in DC controlled contactors from 7-1000A.
Benefit: Offers reductions in total logistics and inventory costs by limiting the number of products ordered and stocked. Increased installation and maintenance efficiency, as wiring is not required.

Feature: Wide range of DC coil control voltages.
Benefit: IEC and UL standards require that contactors energize from 85 - 110% of the nominal control voltage. XT contactors are designed with an expanded control voltage range as wide as 70 - 120%. This allows them to operate reliably through fluctuations in control voltages.

Feature: Twin terminals with separate sockets in contactors up to 400A.
Benefit: Offers installation and application flexibility when using different size wires. The improved integrity of the connections reduces cabling faults.