Walker Industrial: Home > Manufacturers > E - J > Eaton Cutler-Hammer > Motor Controls > XT IEC Motor Starters > XT STARTER 3P 72A FRAME D

Eaton Cutler-Hammer Motor Controls XT IEC Motor Starters XT STARTER 3P 72A FRAME D
Sort By:
1
XTAR040D11A5E100 - Eaton XTAR040D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $666.69
XTAR040D11A5G100 - Eaton XTAR040D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $711.30
XTAR040D11AD5E100 - Eaton XTAR040D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR040D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,070.10
XTAR040D11AD5G100 - Eaton XTAR040D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,115.63
XTAR040D11B5E100 - Eaton XTAR040D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $666.69
XTAR040D11B5G100 - Eaton XTAR040D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $711.30
XTAR040D11BD5E100 - Eaton XTAR040D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR040D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,070.10
XTAR040D11BD5G100 - Eaton XTAR040D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,115.63
XTAR040D11C5E100 - Eaton XTAR040D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11C5G100 - Eaton XTAR040D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11D5E100 - Eaton XTAR040D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11D5G100 - Eaton XTAR040D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11E5E100 - Eaton XTAR040D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11E5G100 - Eaton XTAR040D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11F5E100 - Eaton XTAR040D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11F5G100 - Eaton XTAR040D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11G5E100 - Eaton XTAR040D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11G5G100 - Eaton XTAR040D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11H5E100 - Eaton XTAR040D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11H5G100 - Eaton XTAR040D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11L5E100 - Eaton XTAR040D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11L5G100 - Eaton XTAR040D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR040D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11N5E100 - Eaton XTAR040D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11N5G100 - Eaton XTAR040D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11P5E100 - Eaton XTAR040D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $822.64
XTAR040D11P5G100 - Eaton XTAR040D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $868.61
XTAR040D11R5E100 - Eaton XTAR040D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11R5G100 - Eaton XTAR040D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11RD5E100 - Eaton XTAR040D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR040D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,032.69
XTAR040D11RD5G100 - Eaton XTAR040D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,078.67
XTAR040D11T5E100 - Eaton XTAR040D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $666.69
XTAR040D11T5G100 - Eaton XTAR040D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $711.30
XTAR040D11TD5E100 - Eaton XTAR040D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR040D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $731.13
XTAR040D11TD5G100 - Eaton XTAR040D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $777.56
XTAR040D11U5E100 - Eaton XTAR040D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11U5G100 - Eaton XTAR040D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11W5E100 - Eaton XTAR040D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11W5G100 - Eaton XTAR040D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR040D11WD5E100 - Eaton XTAR040D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR040D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $924.06
XTAR040D11WD5G100 - Eaton XTAR040D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $970.04
XTAR040D11Y5E100 - Eaton XTAR040D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR040D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $838.87
XTAR040D11Y5G100 - Eaton XTAR040D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR040D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 40A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $884.39
XTAR050D11A5E100 - Eaton XTAR050D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $707.70
XTAR050D11A5G100 - Eaton XTAR050D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $753.21
XTAR050D11AD5E100 - Eaton XTAR050D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR050D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,111.57
XTAR050D11AD5G100 - Eaton XTAR050D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,157.10
XTAR050D11B5E100 - Eaton XTAR050D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $707.70
XTAR050D11B5G100 - Eaton XTAR050D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $753.21
XTAR050D11BD5E100 - Eaton XTAR050D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR050D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,111.57
XTAR050D11BD5G100 - Eaton XTAR050D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,157.10
XTAR050D11C5E100 - Eaton XTAR050D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11C5G100 - Eaton XTAR050D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11D5E100 - Eaton XTAR050D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11D5G100 - Eaton XTAR050D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11E5E100 - Eaton XTAR050D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11E5G100 - Eaton XTAR050D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11F5E100 - Eaton XTAR050D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11F5G100 - Eaton XTAR050D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11G5E100 - Eaton XTAR050D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11G5G100 - Eaton XTAR050D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11H5E100 - Eaton XTAR050D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11H5G100 - Eaton XTAR050D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11L5E100 - Eaton XTAR050D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11L5G100 - Eaton XTAR050D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR050D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11N5E100 - Eaton XTAR050D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11N5G100 - Eaton XTAR050D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11P5E100 - Eaton XTAR050D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $864.10
XTAR050D11P5G100 - Eaton XTAR050D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $910.09
XTAR050D11R5E100 - Eaton XTAR050D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11R5G100 - Eaton XTAR050D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11RD5E100 - Eaton XTAR050D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR050D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,074.16
XTAR050D11RD5G100 - Eaton XTAR050D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,119.24
XTAR050D11T5E100 - Eaton XTAR050D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $707.70
XTAR050D11T5G100 - Eaton XTAR050D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $753.21
XTAR050D11TD5E100 - Eaton XTAR050D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR050D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $817.23
XTAR050D11TD5G100 - Eaton XTAR050D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $863.66
XTAR050D11U5E100 - Eaton XTAR050D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11U5G100 - Eaton XTAR050D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11W5E100 - Eaton XTAR050D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11W5G100 - Eaton XTAR050D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR050D11WD5E100 - Eaton XTAR050D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR050D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $965.53
XTAR050D11WD5G100 - Eaton XTAR050D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,011.50
XTAR050D11Y5E100 - Eaton XTAR050D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR050D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $879.43
XTAR050D11Y5G100 - Eaton XTAR050D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR050D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 50A Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $926.31
XTAR065D11A5E100 - Eaton XTAR065D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $733.83
XTAR065D11A5G100 - Eaton XTAR065D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $779.81
XTAR065D11AD5E100 - Eaton XTAR065D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR065D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,137.71
XTAR065D11AD5G100 - Eaton XTAR065D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,183.69
XTAR065D11B5E100 - Eaton XTAR065D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $733.83
XTAR065D11B5G100 - Eaton XTAR065D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $779.81
XTAR065D11BD5E100 - Eaton XTAR065D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR065D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,137.71
XTAR065D11BD5G100 - Eaton XTAR065D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,183.69
XTAR065D11C5E100 - Eaton XTAR065D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11C5G100 - Eaton XTAR065D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11D5E100 - Eaton XTAR065D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11D5G100 - Eaton XTAR065D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11E5E100 - Eaton XTAR065D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11E5G100 - Eaton XTAR065D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11F5E100 - Eaton XTAR065D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11F5G100 - Eaton XTAR065D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11G5E100 - Eaton XTAR065D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11G5G100 - Eaton XTAR065D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11H5E100 - Eaton XTAR065D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11H5G100 - Eaton XTAR065D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11L5E100 - Eaton XTAR065D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11L5G100 - Eaton XTAR065D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR065D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11N5E100 - Eaton XTAR065D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11N5G100 - Eaton XTAR065D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11P5E100 - Eaton XTAR065D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $891.16
XTAR065D11P5G100 - Eaton XTAR065D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $937.13
XTAR065D11R5E100 - Eaton XTAR065D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11R5G100 - Eaton XTAR065D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11RD5E100 - Eaton XTAR065D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR065D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,100.31
XTAR065D11RD5G100 - Eaton XTAR065D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,146.73
XTAR065D11T5E100 - Eaton XTAR065D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $733.83
XTAR065D11T5G100 - Eaton XTAR065D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $779.81
XTAR065D11TD5E100 - Eaton XTAR065D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR065D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $843.81
XTAR065D11TD5G100 - Eaton XTAR065D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $888.90
XTAR065D11U5E100 - Eaton XTAR065D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11U5G100 - Eaton XTAR065D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11W5E100 - Eaton XTAR065D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11W5G100 - Eaton XTAR065D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR065D11WD5E100 - Eaton XTAR065D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR065D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $991.67
XTAR065D11WD5G100 - Eaton XTAR065D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,037.20
XTAR065D11Y5E100 - Eaton XTAR065D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR065D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $906.93
XTAR065D11Y5G100 - Eaton XTAR065D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR065D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 65a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $952.00
XTAR072D11A5E045 - Eaton XTAR072D11A5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11A5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $919.10
XTAR072D11A5E100 - Eaton XTAR072D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11A5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $949.30
XTAR072D11A5G045 - Eaton XTAR072D11A5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11A5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 110/120 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $810.46
XTAR072D11A5G100 - Eaton XTAR072D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR072D11A5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $840.67
XTAR072D11AD5E045 - Eaton XTAR072D11AD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc,110/120 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11AD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc,110/120 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $1,168.81
XTAR072D11AD5E100 - Eaton XTAR072D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11AD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $1,199.01
XTAR072D11AD5G045 - Eaton XTAR072D11AD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 9-45a Ol Std

XTAR072D11AD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 9-45a Ol Std

Price: $1,213.90
XTAR072D11AD5G100 - Eaton XTAR072D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11AD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,244.54
XTAR072D11B5E045 - Eaton XTAR072D11B5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR072D11B5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $764.49
XTAR072D11B5E100 - Eaton XTAR072D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11B5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $795.59
XTAR072D11B5G045 - Eaton XTAR072D11B5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11B5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 9-45a Ol With GF

Price: $810.46
XTAR072D11B5G100 - Eaton XTAR072D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11B5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 400 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $840.67
XTAR072D11BD5E045 - Eaton XTAR072D11BD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11BD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 120 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,168.81
XTAR072D11BD5E100 - Eaton XTAR072D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11BD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $1,199.01
XTAR072D11BD5G045 - Eaton XTAR072D11BD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11BD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $1,213.90
XTAR072D11BD5G100 - Eaton XTAR072D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11BD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,244.54
XTAR072D11C5E045 - Eaton XTAR072D11C5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11C5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $937.57
XTAR072D11C5E100 - Eaton XTAR072D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11C5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $968.23
XTAR072D11C5G045 - Eaton XTAR072D11C5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11C5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220/240 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $983.56
XTAR072D11C5G100 - Eaton XTAR072D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11C5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $1,013.30
XTAR072D11D5E045 - Eaton XTAR072D11D5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc,220/240 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11D5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc,220/240 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $937.57
XTAR072D11D5E100 - Eaton XTAR072D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11D5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $968.23
XTAR072D11D5G045 - Eaton XTAR072D11D5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 9-45a Ol Std

XTAR072D11D5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 9-45a Ol Std

Price: $983.56
XTAR072D11D5G100 - Eaton XTAR072D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11D5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,013.30
XTAR072D11E5E045 - Eaton XTAR072D11E5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR072D11E5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $937.57
XTAR072D11E5E100 - Eaton XTAR072D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11E5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $968.23
XTAR072D11E5G045 - Eaton XTAR072D11E5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11E5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 9-45a Ol With GF

Price: $983.56
XTAR072D11E5G100 - Eaton XTAR072D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11E5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $1,013.30
XTAR072D11F5E045 - Eaton XTAR072D11F5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11F5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 220 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $937.57
XTAR072D11F5E100 - Eaton XTAR072D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 9-45a Ol Std

XTAR072D11F5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 9-45a Ol Std

Price: $968.23
XTAR072D11F5G045 - Eaton XTAR072D11F5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11F5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $983.56
XTAR072D11F5G100 - Eaton XTAR072D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR072D11F5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,013.30
XTAR072D11G5E045 - Eaton XTAR072D11G5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11G5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $937.57
XTAR072D11G5E100 - Eaton XTAR072D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11G5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 9-45a Ol With GF

Price: $968.23
XTAR072D11G5G045 - Eaton XTAR072D11G5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11G5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 415/480 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $983.56
XTAR072D11G5G100 - Eaton XTAR072D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11G5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 12 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,013.30
XTAR072D11H5E045 - Eaton XTAR072D11H5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc,415/480 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11H5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc,415/480 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $937.57
XTAR072D11H5E100 - Eaton XTAR072D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11H5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $968.23
XTAR072D11H5G045 - Eaton XTAR072D11H5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11H5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $983.56
XTAR072D11H5G100 - Eaton XTAR072D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11H5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,013.30
XTAR072D11L5E045 - Eaton XTAR072D11L5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11L5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $937.57
XTAR072D11L5E100 - Eaton XTAR072D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11L5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $968.23
XTAR072D11L5G045 - Eaton XTAR072D11L5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11L5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $983.56
XTAR072D11L5G100 - Eaton XTAR072D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11L5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $1,013.30
XTAR072D11N5E045 - Eaton XTAR072D11N5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR072D11N5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 550/600 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $937.57
XTAR072D11N5E100 - Eaton XTAR072D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 9-45a Ol Std

XTAR072D11N5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 9-45a Ol Std

Price: $968.23
XTAR072D11N5G045 - Eaton XTAR072D11N5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11N5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $983.56
XTAR072D11N5G100 - Eaton XTAR072D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR072D11N5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,013.30
XTAR072D11P5E045 - Eaton XTAR072D11P5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11P5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $920.90
XTAR072D11P5E100 - Eaton XTAR072D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11P5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 9-45a Ol With GF

Price: $951.56
XTAR072D11P5G045 - Eaton XTAR072D11P5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11P5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $966.89
XTAR072D11P5G100 - Eaton XTAR072D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11P5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $997.53
XTAR072D11R5E045 - Eaton XTAR072D11R5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11R5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 208 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $937.57
XTAR072D11R5E100 - Eaton XTAR072D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11R5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $968.23
XTAR072D11R5G045 - Eaton XTAR072D11R5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11R5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $983.56
XTAR072D11R5G100 - Eaton XTAR072D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11R5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,013.30
XTAR072D11RD5E045 - Eaton XTAR072D11RD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11RD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,131.40
XTAR072D11RD5E100 - Eaton XTAR072D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11RD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $1,161.60
XTAR072D11RD5G045 - Eaton XTAR072D11RD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11RD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $1,176.93
XTAR072D11RD5G100 - Eaton XTAR072D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11RD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 24 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $1,208.03
XTAR072D11T5E045 - Eaton XTAR072D11T5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11T5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 230 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $764.49
XTAR072D11T5E100 - Eaton XTAR072D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11T5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $795.59
XTAR072D11T5G045 - Eaton XTAR072D11T5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11T5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $810.46
XTAR072D11T5G100 - Eaton XTAR072D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11T5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $840.67
XTAR072D11TD5E045 - Eaton XTAR072D11TD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11TD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $897.01
XTAR072D11TD5E100 - Eaton XTAR072D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11TD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $928.11
XTAR072D11TD5G045 - Eaton XTAR072D11TD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11TD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $942.54
XTAR072D11TD5G100 - Eaton XTAR072D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11TD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 42/48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $974.09
XTAR072D11U5E045 - Eaton XTAR072D11U5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR072D11U5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 190/220 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $937.57
XTAR072D11U5E100 - Eaton XTAR072D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 9-45a Ol Std

XTAR072D11U5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 9-45a Ol Std

Price: $968.23
XTAR072D11U5G045 - Eaton XTAR072D11U5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11U5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $983.56
XTAR072D11U5G100 - Eaton XTAR072D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

XTAR072D11U5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol Std

Price: $1,013.30
XTAR072D11W5E045 - Eaton XTAR072D11W5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11W5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $937.57
XTAR072D11W5E100 - Eaton XTAR072D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11W5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 9-45a Ol With GF

Price: $968.23
XTAR072D11W5G045 - Eaton XTAR072D11W5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11W5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $983.56
XTAR072D11W5G100 - Eaton XTAR072D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11W5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vdc, 20-100A Ol With GF

Price: $1,013.30
XTAR072D11WD5E045 - Eaton XTAR072D11WD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

XTAR072D11WD5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 240/440 Vac,20-100A Ol With GF

Price: $1,022.31
XTAR072D11WD5E100 - Eaton XTAR072D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11WD5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $1,052.53
XTAR072D11WD5G045 - Eaton XTAR072D11WD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 9-45a Ol Std

XTAR072D11WD5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 9-45a Ol Std

Price: $1,067.86
XTAR072D11WD5G100 - Eaton XTAR072D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11WD5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $1,098.96
XTAR072D11Y5E045 - Eaton XTAR072D11Y5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

XTAR072D11Y5E045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 20-100A Ol Std

Price: $937.57
XTAR072D11Y5E100 - Eaton XTAR072D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11Y5E100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $968.23
XTAR072D11Y5G045 - Eaton XTAR072D11Y5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 9-45a Ol With GF

XTAR072D11Y5G045 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 380/440 Vac, 9-45a Ol With GF

Price: $983.56
XTAR072D11Y5G100 - Eaton XTAR072D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

XTAR072D11Y5G100 - Eaton Cutler-Hammer, Xt Fr-d 72a Fvr Starter: 1no 1nc, 48 Vac, 20-100A Ol With GF

Price: $1,013.30
   
 
1

Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for applications all over the world. Including non-reversing and reversing contactors and starters as well as overload relays and accessories, XT brings IEC Power Control to a whole new level.

The spacesaving and easy-to-install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications from 7-2000A. Enclosed control options include metallic and non-metallic enclosures with circuit breakers or North American or European fuses.

Features and Benefits

Feature: AC and DC devices with the same dimensions achieved with an electronically controlled coil system.
Benefit: Space savings, reduced engineering design time.

Feature: Reduced sealing power consumption for DC contactors due to an electronic coil controller that uses less power.
Benefit: With sealing wattage as low as 0.5W, XT contactors reduce power consumption and generate less heat. This results in lower cooling requirements, the ability to mount more contactors/starters per cabinet and an extended life on pilot devices that carry control signals (pushbuttons, relays, PLC outputs, etc.).

Feature: Integrated suppressors in DC controlled contactors from 7-1000A.
Benefit: Offers reductions in total logistics and inventory costs by limiting the number of products ordered and stocked. Increased installation and maintenance efficiency, as wiring is not required.

Feature: Wide range of DC coil control voltages.
Benefit: IEC and UL standards require that contactors energize from 85 - 110% of the nominal control voltage. XT contactors are designed with an expanded control voltage range as wide as 70 - 120%. This allows them to operate reliably through fluctuations in control voltages.

Feature: Twin terminals with separate sockets in contactors up to 400A.
Benefit: Offers installation and application flexibility when using different size wires. The improved integrity of the connections reduces cabling faults.